วิสัยทัศน์ (Company’s Vision)

December 12, 2012

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างครบวงจร รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจที่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพเหนือคู่แข่งในระดับราคาที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่าคู่แข่งเพียงเล็กน้อย แต่จะเน้นความรวดเร็วในการผลิตผลงาน โดยที่บริษัทฯ จะเป็นผู้นำในการนำเสนอบริการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งนำเสนอบริการใหม่ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของผู้ใช้บริการในทุกด้าน

Continue Reading

byCreation Plus Co., Ltd.

December 12, 2012

byCreation Plus Co., Ltd. เป็นบริษัทที่เปิดดำเนินการ เพื่อให้บริการทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์) และระบบงานภายในองค์กรต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น iPhone, iPad, iPod, Android Phone, หรือ Black Berry ซึ่งรวมไปถึงงานออกแบบต่างๆ อาทิ การออกแบบ Website, Animation, ตัดต่อวิดีโอ, งาน 3D และงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ นอกจากนี้เรายังให้บริการทางด้านการเป็นที่ปรึกษาทางด้าน IT ให้กับองค์กรหรือหน่วยงานขนาดเล็กและขนาดกลางต่างๆ บริการด้าน Hosting บริการด้านการช่วยให้อันดับเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตดีขึ้น ซึ่งกล่าวได้ว่า byCreation Plus Co., Ltd. เป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน IT แบบครบวงจร โดยบริษัทฯ จะเน้นหนักในเรื่องของความรวดเร็วของการผลิตผลงาน การบริการที่ยอดเยี่ยม สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน และทันสมัยอย่างครบครัน

Continue Reading